Preventivní program
PRO ŽIVOT.
Objevujeme,
jak jsme vznikli.
Poznáváme,
jak se v dospívání mění naše
tělo, emoce a vztahy.
Učíme se předcházet
nečekanému těhotenství. 
Previous slide
Next slide

Na školách pracujeme už 20 let

Loni programem „Pro život“ prošlo 10.000 žáků

Vynikající reference od pedagogů

Posláním certifikovaného programu PRO ŽIVOT je poskytovat všeobecnou primární prevenci v oblasti sexuálního rizikového chování a péče o duševní zdraví na školách a přispívat tak k dlouhodobé preventivní strategii ve spolupráci se školskými zařízeními a dalšími institucemi.

Preventivní program je založen na biologii, vývojové psychologii a principech efektivní primární prevence a jeho součástí jsou na sebe navazující lekce: Moje cesta na svět, Dobrodružství dospívání  a Nečekané těhotenství.

Odborná garance

Program splňoval všechny parametry efektivní primární prevence. Kombinoval různé interaktivní formy a techniky práce se skupinou (komunitní kruh, diskusi, práci ve dvojicích a ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy). Svým obsahem, adekvátností informací, názorností i formami působení program odpovídal věku žáků. Lektorka v maximálně možné míře podpořila aktivní účast žáků, zároveň reflektovala aktuální potřeby skupiny a jednotlivce.

Preventivní program podporuje zdravý životní styl a nabízí konkrétní možnosti. Využívá KAB modelu – pracuje nejen se znalostmi, ale především s kvalitou postojů a změnou chování. Zvyšuje vědomí o rizikovém sexuálním chování jako o nežádoucím společenském jevu. Přináší zvýšení informovanosti žáků a pomáhá formovat jejich postoje v dané problematice.

oblastní metodičky prevence z PPP Rokycany
Březen 2023

Na školách pracujeme více než 20 let

V roce 2023 prošlo programem PRO ŽIVOT 10.641 žáků.

Vynikající reference od pedagogů

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.

Cestou na program

Je brzké ráno, sedím ve vlaku a jedu na náslech k jedné z našich lektorek. Dívám se z okna, jak se příroda mění před očima. Stromy už nejsou holé, ale jsou hustěporostlé svěže zelenými listy.

číst dál »

Květnová radost

Na dnešní návštěvě Lékařské fakulty v Plzni nám udělala radost tahle vitrína, kde jsou pro mediky umístěné také naše výukové modely embryonálního vývoje. Jsme rádi maličkou součástí vzdělávání budoucích lékařů.

číst dál »

Podpořte práci NIŽ

Nabízíme vám příležitost stát se součástí naší práce a podpořit realizaci programu PRO ŽIVOT na českých školách.

Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete svůj příspěvek poslat na účet:

78-1792590217/0100

Partneři