ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY

PREVENCE NEPLÁNOVANÝCH TĚHOTENSTVÍ A INTERRUPCÍ – pro 8.-9. ročník ZŠ a studenty SŠ

MOJE CESTA NA SVĚT - pro 3. - 5. ročník

MOJE CESTA NA SVĚT ,, PLUS” - pro 5. ročník

DVPP pro učitele -  MOJE CESTA NA SVĚT

 

PREVENCE NEPLÁNOVANÝCH TĚHOTENSTVÍ A INTERRUPCÍ  
- pro 8.- 9. ročník a studenty SŠ

Program je zaměřen na výchovu mladé generace k zodpovědnosti v intimním životě, v plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu. Podrobně rozebírá problematiku početí, prenatálního vývoje a nečekaného těhotenství.

Náplň programu odpovídá Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách Č.j. 26976/2009-22

Časová dotace 2 +1 hodina pro jednu třídu
Cena -  650 .
Objednávejte zde >>

 

MOJE CESTA NA SVĚT  
- pro 3. až 5. ročník

Program citlivě otevírá komunikaci o vzniku našeho života, prenatálním vývoji a narození.

Vzhledem k tomu, že naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji, stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života.

Beseda dětem pomáhá zorientovat se v této oblasti úměrně jejich věku a dává jim bezpečný prostor pro kladení otázek. Děti se aktivně podílejí na celém průběhu.

Objednávejte zde >>

 

MOJE CESTA NA SVĚT - PLUS

(pro 5. ročník, který již absolvoval MOJE CESTA NA SVĚT)

Program rozvíjí téma probírané ve 3. ročníku a je doplněn o biologické změny v průběhu dospívání  u dívek a chlapců.

Náplně programů odpovídají Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách Č.j. 26976/2009-22

Ceny programů (2 vyučovací hodiny jedné třídy) jsou 450 .
Objednávejte zde >>

 

MOJE CESTA NA SVĚT – výuka rodinné a sexuální výchovy na I.stupni ZŠ   
DVPP pro učitele I. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce a speciální pedagogy

Ve spolupráci s  Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích 17.+ 18. 10. 2015

Dvoudenní vzdělávací program (10 hod.) akreditovaný MŠMT k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j. MSMT – 41735/2013-1-960

Přihlašujte se

Lektorují:  Mudr. Lada Eberlová, Mgr. Martina Kočerová, Mgr. Jana Řezníčková

Cena kurzu je 1500

 

Poradna pro život

Nabízí poradenskou péči, krizovou intervenci nebo možnost přijít si popovídat a sdílet své starosti týkající se obav z nečekaného těhotenství.

Adresa: Husova 1, Plzeň otevírací doba PONDĚLÍ 16-18 hodin
Telefon: 776 449 232 e-mail: poradna@niz.cz

Poradkyně: Jitka Kultová    SLUŽBY PORADNY JSOU ZDARMA