ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY

PREVENCE NEPLÁNOVANÝCH TĚHOTENSTVÍ A INTERRUPCÍ – pro 8.-9. ročník ZŠ a studenty SŠ

MOJE CESTA NA SVĚT - pro 3. - 5. ročník

MOJE CESTA NA SVĚT ,, PLUS” - pro 5. ročník

DVPP pro učitele -  MOJE CESTA NA SVĚT

 

PREVENCE NEPLÁNOVANÝCH TĚHOTENSTVÍ A INTERRUPCÍ  
- pro 8.- 9. ročník a studenty SŠ

Program je zaměřen na výchovu mladé generace k zodpovědnosti v intimním životě, v plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu. Podrobně rozebírá problematiku početí, prenatálního vývoje a nečekaného těhotenství.

Náplň programu odpovídá Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách Č.j. 26976/2009-22

Časová dotace 2 +2 hodiny pro jednu třídu
Cena -  850 Kč + cestovné (veřejnou dopravou nebo autem 6 Kč/km).
Objednávejte zde >>

 

MOJE CESTA NA SVĚT  
- pro 3. až 5. ročník

Program citlivě otevírá komunikaci o vzniku našeho života, prenatálním vývoji a narození.

Vzhledem k tomu, že naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji, stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života.

Beseda dětem pomáhá zorientovat se v této oblasti úměrně jejich věku a dává jim bezpečný prostor pro kladení otázek. Děti se aktivně podílejí na celém průběhu.

Objednávejte zde >>

 

MOJE CESTA NA SVĚT - PLUS

(pro 5. ročník, který již absolvoval MOJE CESTA NA SVĚT)

Program rozvíjí téma probírané ve 3. ročníku a je doplněn o biologické změny v průběhu dospívání  u dívek a chlapců.

Náplně programů odpovídají Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách Č.j. 26976/2009-22

Časová dotace 2 hodiny pro jednu třídu

Cena -  450 Kč + cestovné (veřejnou dopravou nebo autem 6 Kč/km).
Objednávejte zde >>