Objednejte si program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

V případě zájmu vyplňte a odešlete formulář s nezávaznou poptávkou a my se vám ozveme s podrobnostmi.

Cena lekcí pro rok 2024-25 pro 1 třídu:

Moje cesta na svět 1200 Kč
Dobrodružství dospívání  1200 Kč
Nečekané těhotenství 2400 Kč

V případě potřeby je možné vyjednat slevu.

Cestovné:

Cena veřejné dopravy, nebo cesta autem 4kč/km.

Souhlas rodičů a specifika třídy

Je žádoucí spolupráce učitele s rodiči, kteří by měli být s programem seznámeni. Je v kompetenci školy, jakým způsobem rodiče informuje.

  • U lekce Moje cesta na svět lektor posílá škole cca týden před realizací k předání rodičům: Dopis pro rodiče a detektivní úkol pro žáka (k vypracování před programem).
  • V případě nesouhlasu rodiče se žák nemusí výuky účastnit.

Před realizací je vhodné znát prostředí třídy se specifiky kolektivu a jednotlivců (lektor se doptává školního metodika či přítomného učitele před zahájením programu).

Prostorové a časové požadavky

  • Realizace programu probíhá přímo ve škole ve standardních podmínkách během běžné vyučovací doby.
  • Vhodný čas je konzultován s vyučujícím, lekce probíhá zpravidla v domovské třídě, ideálně za přítomnosti třídního učitele.
  • Pro realizaci programu vyhovuje třída s s počítačem, dataprojektorem a  možností vytvoření komunitního kruhu.

Děkujeme za váš zájem.

Vaše poptávka byla odeslána.

Budeme vás v co nejkratším termínu kontaktovat s podrobnostmi.