Národní iniciativa pro život

Jsme otevřená organizace respektující právo na život a svobodné rozhodování v obtížných životních situacích.
Vzděláváme v oblasti sexuální výchovy a přispíváme k prevenci rizikového chování a k podpoře duševního zdraví.

Prostřednictvím preventivního programu PRO ŽIVOT vzděláváme žáky ZŠ a SŠ.
Poskytujeme žákům poradenství v náročných životních situacích.
Vytváříme vzdělávací materiály k našim tématům.

Jak to začalo

Národní iniciativa pro život (NIŽ) byla založena Pavlou a Ondřejem Novákovými v roce 1994 jako nadace, s cílem chránit základní lidské právo, právo na život. V roce 1999 byla dle nové legislativy transformována na obecně prospěšnou společnost. Od začátku je NIŽ organizací otevřenou pro každého bez ohledu na jeho politické či náboženské přesvědčení.

V prvních letech se NIŽ věnovala pořádání seminářů a přednášek, vydávání vzdělávacích materiálů a v letech 1996 – 1998 organizovala Pochod pro život.

Jak to pokračovalo

V dalších letech se zaměření organizace postupně profilovalo na vzdělávání a prevenci. Na konci školního roku 2017-18 prošla NIŽ úspěšně procesem certifikace u MŠMT.

Školám nabízí certifikovaný program školské všeobecné primární prevence PRO ŽIVOT, který obsahuje tři na sebe navazující lekce – pro žáky 3. a 4. tříd lekci Moje cesta na svět, pro žáky 5. a 6. tříd lekci Dobrodružství dospívání a pro žáky 8. a 9. tříd lekci Nečekané těhotenství.

Každý lektor je pro práci ve školách odborně vzdělán, včetně vzdělání v primární prevenci, prošel kurzem a testem z biologie, má k dispozici medicínská skripta a další odborné materiály. Celý lektorský tým prochází každoročně náslechy, odbornými školeními, supervizemi, lekce preventivního programu jsou pravidelně revidovány tak, aby odpovídaly potřebám žáků i odborným standardům.

Kde je NIŽ dnes

Slovo ředitelky NIŽ k aktuálnímu dění:
„Zpřísnění potratové politiky v Polsku a USA v posledních letech vede ke dramatickým situacím, které ovlivňují zdraví a životy mnoha žen. Téma interrupcí se dostalo do středu zájmu i v naší zemi. Za NIŽ bychom rádi deklarovali, že jako organizace neusilujeme o žádné zákonné omezení dostupnosti interrupcí. Ochrana lidského života pro NIŽ není otázka politiky, ani náboženství, ale osvěty. Lidský život, není jen ten nenarozený, ale život každého z nás, k němuž chceme přistupovat s úctou a respektem. Věříme ve vzdělání a výchovu. Preventivní program „Pro život“ je založen na biologii, vývojové psychologii a principech efektivní primární prevence. S tématem nečekaného těhotenství (kterému se věnuje jedna z lekcí preventivního programu) pracujeme velmi citlivě, žáky s tématem seznamujeme odborně a rovnovážně. Těžištěm tématu je prevence. Chceme-li se v našem životě těhotenství vyhnout, protože na něj nejsme připraveni, nebo se jednoduše nyní nebo nikdy rodiči stát nechceme, a současně chceme prožívat sexuální vztah, v němž by mohlo těhotenství vzniknout, je klíčové takové situaci předejít. A pokud se to nepodaří a budeme těhotenství čelit, je na nás, jak takovou situaci vyhodnotíme a jak se dále rozhodneme.  A v tomto duchu s tématem pracujeme.“ 
Jitka Kultová, ředitelka NIŽ, 6/2023