Back to Top
   

Kdo jsme

Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ) – je státem registrovaná obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je ochrana základního lidského práva, práva na život. Je otevřená pro každého bez ohledu na jeho náboženské a politické přesvědčení. Byla založena Pavlou a Ondřejem Novákovými v roce 1994 jako nadace, v roce 1999 pak byla dle nové legislativy transformována na obecně prospěšnou společnost.

V průběhu prvních let se NIŽ dostala do povědomí české veřejnosti pořádáním odborných přednášek a seminářů, Pochodů pro život (1996 – 1998) a prezentací problematiky v regionálních rozhlasových stanicích. Publikovala také 25 000 letáků „Kdy začíná život?“ a 1 000 plakátů „Prvních 9 měsíců“ určených k distribuci do škol a gynekologických ordinací.

V následujících letech se těžiště činnosti organizace postupně přesunulo na pořádání preventivních programů ve školách a vzdělávání pedagogů.

Lektoři NIŽ navštěvují především základní školy v jednotlivých krajích s lekcemi programu „Pro život“. Preventivní program respektuje, že se dítě v křehkém období dospívání teprve učí přijímat odpovědnost za své činy. Leckdy dojde k rozhodnutím, která mohou ovlivnit celý budoucí život mladého člověka (např. volby partnera, nástup rizikového chování). Program chce být mladým lidem pomocí v tomto čase plném úskalí a pomoci jim předejít projevům rizikového chování.

Na konci školního roku 2017-18 prošla NIŽ úspěšně procesem certifikace u MŠMT. Reportáž najdete tady.