Květnová radost

Na dnešní návštěvě Lékařské fakulty v Plzni nám udělala radost tahle vitrína, kde jsou pro mediky umístěné také naše výukové modely embryonálního vývoje. Jsme rádi maličkou součástí vzdělávání budoucích lékařů.

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.