Back to Top
   

Vaše ohlasy

Ohlasy pedagogů – online výuka „Nečekané těhotenství“ – květen 2020

ZŠ Praha

  • Současný stav nedovoloval přímý kontakt, myslím si, že pro řadu dětí to bylo přijatelnější hovořit o věci z domova, že se nestyděli před spolužáky, učiteli. Překvapilo mě, že to šlo skloubit s dívkami a chlapci dohromady. Děvčata k tomu přistupovala zodpovědněji, více reagovala. Program hodnotila kladně, že se dozvěděla i řadu nového. Chlapci měli pocit, že se jich to tolik netýká, někdo tvrdil, že to pro něj byla ztráta času. Ještě po mentální stránce nedospěli k tomu o tématu hovořit, ale po fyzické stránce bohužel ano. Musím po pravdě říci, že mi přišlo, že program 2 hodiny bude moc, ale nakonec to uteklo velmi rychle. Moc děkujeme za snahu nám to zprostředkovat i za ztížených podmínek. Věřím, že to dětem k něčemu bude.

 

  • Program vnímám jako velice užitečný, chválím práci lektorky za celé pojetí tohoto tématu. Jako velký význam vidím formu výuky, lektorka žákům informace předává zajímavě (žáci se nemají šanci nudit, navíc lektorka s dětmi mluví „jejich jazykem“). Celková komunikace je výborná, lektorka žáky cíleně vede k diskuzi. Líbí se mi i příběhy ze života, do kterých se žáci snadněji „vžijí“. Jelikož o rizikovém sexuálním chování řada dětí s rodiči nemluví, toto téma je doma „tabu“, vnímám jako velikou potřebu toto téma zařazovat do prevence ve škole. O to více hodnotím pozitivně to, že když se zavřely školy kvůli koronaviru, paní lektorka se zamýšlela nad tím, aby žáci devátých ročníků o toto téma nepřišli, a připravila tak online program. Preventivní program byl evaluován. Velice oceňuji práci lektorky, když program flexibilně připravila v online prostoru. Nejdříve jsem si realizaci nedokázala příliš představit, paní lektorka to však zvládla skvěle, vlastně to vypadalo tak, jako by se program touto formou realizoval normálně a běžně (a ne, že to byla vytvořená alternativa v době koronaviru).

 

ZŠ Plzeň

  • Tento program přináší trochu jiný úhel pohledu na problematiku těhotenství, víc z pohledu plodu a morálních hledisek, které dává do kontextu i s dalšími hledisky (třeba zdravotními, ekonomickými nebo sociálními).Pro žáky je to velmi poutavé a atraktivní téma, často se pro nás učitele projevují vyzrále a aktivně děti, od kterých bychom to nečekali. Význam spatřuji i v tom, že žáci jsou velmi dobře povzbuzováni a motivováni k vyjadřování svých názorů, případně ke kladení otázek. Výhodu vidím i v tom, že pro někoho choulostivé a intimní téma řeší někdo jiný než učitel. V on-line prostředí je horší udržet koncentraci a pozornost žáků, někteří se nechají rozptylovat lecčíms doma, někteří mají tendenci se předvádět před ostatními více než obvykle, protože mají pocit, že z domova se mohou chovat beztrestně, někteří si mohou vypůjčovat identitu svých spolužáků.

 

  • Online varianta programu mi nevyhovovala, neukáznění žáci na sebe strhávali pozornost, ti, které by to zajímalo, neměli zájem se prosadit.

 

  • Studenti se nenásilnou formou dozví význam interrupce, jaká jsou úskalí předčasného těhotenství. Žáci jsou formou besedy vedeni k zodpovědnému chování v jejich budoucím intimním životě. Pomocí prezentací, videí, obrázků, maket se studenti seznámí s podrobnou stavbou pohlavní soustavy, lépe pochopí celkový princip fungování těla M/Ž, jednotlivé tělesné pochody před/po. Dále jsou žáci seznámeni s antikoncepčními prostředky a metodami, dozví se výhody a nevýhody některých prostředků zabraňující početí. V programu nepl. těhotenství dostávají žáci prostor k vyjádření jak při přednášce, tak i při následné besedě, nikdo není nucen odpovídat na dotazy, pokud je mu situace něčím nepříjemná. Během programu je klima třídy vždy velmi příjemné, milé, veselé a žáci se dozví podnětné informace k jejich budoucímu vývoji. Výhody online výuky: větší klid než ve škole, žáci se tolik nepředvádí nebo se méně stydí při zpětné vazbě, rychleji odpovídají na dané otázky lektorky bez ostychu. Pravděpodobně se někteří cítí komfortněji, když skryjí kameru a mohou pouze mluvit. Nevýhody online výuky: chybí interakce lektor – žák – pedagog, více žáků přítomno – více názorů na různé otázky, více postřehů. Nedochvilnost žáků, problémy s připojením, nemožnost některých žáků dostavit se na online konferenci (nemají doma notebook, datové připojení,..).