Dubnová návštěva

Pojďte s námi na programy do ZŠ Radnice,

kde jsme letos navštívili 4. ročníky s lekcí Moje cesta na svět, 5.+6. ročníky s lekcí Dobrodružství dospívání a 9. ročníky s lekcí Nečekané těhotenství.

 

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.