Reportáže z programů

Jsme denně na programech ve školách a rádi sdílíme, jak školy naši práci hodnotí.

Tentokrát vás zveme nahlédnout na stránky Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích, kam jezdíme už mnoho let. Můžete si přečíst reportáž z lekce Nečekané těhotenství.

Také jsme učili na základní škole v Holýšově, lekce Moje cesta na svět

A pozvání jsme dostali i do „Sluchovky“ v Plzni. I tady, se žáky se sluchovým handicapem naši lektoři pracují. Jedním z témat je také Dobrodružství dospívání.

Přejeme příjemné čtení.

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.