Dnes je to 8 týdnů, co jsou zavřené školy. Když se ohlédnu, co vše se událo, je toho hodně.

Ještě v úterý, 10.3. jsem byla na programu v jedné plzeňské škole a s osmáky jsme probírali nečekané těhotenství. Ještě týž den přišla zpráva o uzavření škol a každý další se potom hromadily nové informace ke zdravotní a ekonomické situaci kolem koronavirové pandemie.

Zůstali jsme mnozí ze dne na den doma, někteří jsme se pustili do pomoci potřebným, dováželi jídlo, šili roušky. Zvedla se silná vlna solidarity.

Koncem prvního měsíce, kdy už bylo zřejmé, že se do školy jen tak nepodíváme, jsem začala nad rouškami přemýšlet, jestli a jak nabídnout naše témata online formou.  S dotázanými pedagogy jsme se domluvili, že objednané programy na 1.stupni můžeme odložit na příští školní rok. Ale objednané programy v devátých třídách odložit nešly a myšlenka, že by tedy o téma tito žáci  přišli, mě nějakou dobu provokovala. Nabídla jsem tedy pedagogům, po konzultaci s naší oblastní metodičkou prevence, která to považovala za krásný nápad, že bychom zkusili tento program online.

Za poslední dva týdny jsme takových programů uskutečnili šest. Všechny byly pro školy zdarma a dobrovolné pro žáky, tedy zúčastnili  se jich jen ti žáci ze třídy, kteří o program měli zájem. Bylo pro mě milým překvapením, že o něj opravdu stáli. Že ráno vstali a připojili se a živě o tématu nečekaného těhotenství diskutovali. Že i když je tato doba speciální a v mnohém pro mnohé z nás náročná, včetně našich teenagerů, vzali to jako příležitost vyrůst a nestěžovali si, že toho mají hodně a že tohle už je příliš.

Vypadá to, že pro naši mládež je téma začátku lidského života, nečekaného těhotenství a zodpovědnosti v oblasti intimity stále velmi aktuální a atraktivní. Tak vám moji milí posluchači a účastníci programu, chci poděkovat, že jste se připojili a byli jsme v tom společně. Díky za vaše myšlenky, názory, za váš autentický odvážný pohled na sdílené téma. Díky vám, milí učitelé, za vaše nasazení a práci, kterou pro své žáky děláte.

Přeji nám všem pevné zdraví, klid a moudrost do dalších dnů. A neztrácejme naději.