Back to Top
   

Podmínky realizace

Cena lekcí pro rok 2023-24 pro 1 třídu:
Moje cesta na svět 1000 Kč
Dobrodružství dospívání  1000 Kč
Nečekané těhotenství 2000 Kč

Cestovné:
Veřejnou dopravou nebo autem 4kč/km

Souhlas rodičů
Je žádoucí spolupráce učitele s rodiči, kteří by měli být s programem seznámeni. V případě nesouhlasu se žák nemusí výuky účastnit. Taktéž při cílování je vhodné znát prostředí třídy se specifiky kolektivu a jednotlivců.

Prostorové a časové požadavky

  • Realizace lekce probíhá přímo ve škole ve standardních podmínkách během běžné vyučovací doby.
  • Vhodný čas je konzultován s vyučujícím, lekce probíhá zpravidla v domovské třídě, ideálně za přítomnosti třídního učitele.
  • Pro realizace vyhovuje třída s možností vytvoření komunitního kruhu a zatemnění.