Back to Top
   

Podmínky realizace

Cena lekcí pro rok 2021-22 pro 1 třídu:
Moje cesta na svět 650 Kč
Dobrodružství dospívání  650 Kč
Nečekané těhotenství 1250 Kč

V době uzavřených škol realizujeme lekci Nečekané těhotenství v online podobě.

Cestovné:
Veřejnou dopravou nebo autem 3kč/km

Souhlas rodičů
Je žádoucí spolupráce učitele s rodiči, kteří by měli být s programem seznámeni. V případě nesouhlasu se žák nemusí výuky účastnit. Taktéž při cílování je vhodné znát prostředí třídy se specifiky kolektivu a jednotlivců.

Prostorové a časové požadavky

  • Realizace lekce probíhá přímo ve škole ve standardních podmínkách během běžné vyučovací doby.
  • Vhodný čas je konzultován s vyučujícím, lekce probíhá zpravidla v domovské třídě.
  • Pro realizace vyhovuje třída s možností vytvoření komunitního kruhu a zatemnění.