Na program Moje cesta na svět PLUS v 5. třídě téhle pražské škole jsem se těšila.
Navzájem jsme se už trochu znali, protože třída v minulém školním roce prošla programem Moje cesta na svět a na základě jejich zájmu jsme se domluvili na tomto druhém setkání. Při aktivitě měření počátečního očekávání však děti mnoho nadšení neprojevily, většina z nich se netěšila vůbec a všechno jim připadalo „trapné“. Zajásala jsem – byla to skvělá nahrávka na mluvení o studu a jeho ochranné roli v našem životě. Po chvilce spadly bariéry a čas nám pak utíkal velmi rychle. Nejsoustředěnější chvíle byly, když jsme mluvili o fyziologických změnách, které dívky i chlapci v jejich věku prožívají. Pro mnohé z nich to byl první okamžik, kdy někdo otevřeně pojmenovával procesy lidského zrání a odpovídal na jejich otázky. V závěrečných dotaznících pak děti nejvíc oceňovaly videa, možnost se otevřeně ptát a mluvit o těchto tajných věcech.

Mgr. Hanka Nábělková, Praha