V prvním díle jsem vám dala nahlédnout do lekcí na prvním stupni základních škol. V tomto druhém se podíváme na to, jak lektoři pracují v devátých třídách s tématem Nečekané těhotenství.

Pokud jsou otevřené školy, což se v průběhu roku 2020, dělo spíš méně, navštěvujeme s kolegy školy s touto lekcí velmi často. Je to nejobjednávanější z našich lekcí. Primárně je určená žákům devátých tříd, občas se stane, že si metodik školy objedná lekci pro třídu osmou (a to v případě, že je v dané skupině již téma velmi aktuální), a nezřídka jsme také zváni na školy střední. Jedním z nejzajímavějších příkladů, by mohlo být loňské pozvání na střední průmyslovou školu strojní do čistě chlapecké třídy. A i když by se mohlo zdát, že nečekané těhotenství budou brát jako téma pro ně vzdálené, opak je pravdou. Bylo to neskutečně osobní, hluboké sdílení, a pánové, klobouk dolů za vaše postřehy a myšlenky k tématu.

Nejčastěji ale býváme opravdu u deváťáků. Téma je to tak široké, že mu věnujeme dvě setkání po dvou hodinách. V prvním setkání objevujeme, jak funguje lidská plodnost, jak začíná a rozvíjí se život každého z nás. Pak svou pozornost zaměřujeme na příběhy  nečekaného těhotenství a zkoumáme, co je v těchto situacích obtížné, co žena prožívá a jak významná je role muže. Hledáme řešení a zamýšlíme se nad dopady jednotlivých rozhodnutí. V závěru čelíme otázce: Co můžeme každý z nás dělat pro to, abychom nečekané těhotenství nezažili. A zastavujeme se u dalších neodbytných otázek: Kdy jsme na intimitu připraveni? Záleží na tom, s kým? Jak se můžeme chránit?  Ve druhém setkání  strávíme dvě hodiny nad lidskými právy, včetně práva člověka na život a práva na svobodnou volbu ženy, nad antikoncepčními metodami a v závěru hrajeme velmi osobní hru na naše nečekané těhotenství. V ní mají žáci možnost si zakusit vlastní obavy a přemýšlet nad vlastními rozhodnutími. Ačkoli je téma téhle lekce opravdu  těžké a můžeme se ocitnout na tenkém ledě, daří se nám ho zprostředkovat laskavou, nevyhrocenou formou.

No a když se školy zavřou tak, jako na jaře a teď na podzim, přesouváme se do online prostoru. A o tom už jsem se s vámi sdílela na jaře.

Na závěr, přeji nám všem pevné zdraví, hodně sil a klidu do příštích dní a týdnů. Bude líp.

Jitka Kultová