Tak už zase sedíme doma…. Ale než se před dvěma týdny zavřely školy, stihli jsme s kolegy navštívit sedmnáct škol v několika krajích.

Se žáky třetích a čtvrtých tříd v lekci Moje cesta na svět na začátku pracujeme s domácím detektivním úkolem, kde měli doma s rodiči před programem vyzkoumat, zda jsou jarní, letní, podzimní nebo zimní miminka. Společně pak v úkolu pátráme, kdo byl nejdelším a nejmenším miminkem ve třídě. Děti se chlubí svými fotkami, když byli maličcí. Ještě nekamarádí s jednotkami váhy a délky, ale umí dobře posoudit, že byli při narození těžcí jako tři pytlíky mouky a dlouzí nebyli jako žížala ani žirafí krk, ale asi jako kočka. Cílem lekce je pátrat jako detektivové po odpovědích na tři klíčové otázky – jak jsme vznikli, jak se nám v mamince bydlelo a jak jsme se přestěhovali. Děti  milují všechny pohybové aktivity a vyzkoušet si, jak se jim pohybem zrychlí jejich tep (čímž zkoumáme, jak rychle tluče srdíčko nenarozeného dítěte), je hodně baví. Současně ještě hodně potřebují konkrétní, názorné příklady, takže přirovnávat  dítě v děloze ke stejně velikému druhu ovoce, je pro ně názorné a představitelné. Žáci bývají zvídaví, spontánní a aktivně se zapojují. Je to radostná práce.

Když přicházíme do pátých a šestých tříd, je už patrná magická změna, děti jsou samostatnější a je obvykle zřetelný rozdíl mezi jednotlivými žáky a jejich současným procesem dospívání. Některé děti jsou pubertou ještě nepolíbeny, jiné už v ní jedou vysokou rychlostí. Protože se v lekci Dobrodružství dospívání se dotýkáme také osobních, intimních témat kolem dospívání, bývá viditelná vysoká míra studu. Proto s tímto fenoménem na začátku lekce pracujeme a ošetříme ho tak, aby dětem i při osobních tématech nebylo nepohodlně. Během lekce podnikáme dvě dobrodružné výpravy.  První hodinu putujeme do minulosti, zkoumáme rozdíly mezi mužem a ženou, vracíme se ke vzniku  našeho života a objevujeme jedinečnost každého z nás. V budoucnu se zaměřuje na cestu k dospělosti a hledáme, co všechno se v čase dospívání děje, jak se proměňuje naše tělo, chování, emoce. Dostáváme se i ke změnám v oblasti pohlaví a plodnosti a žáci mají možnost citlivým a bezpečným způsobem zjistit, jak jejich tělo zraje a trénuje také vznik pohlavních buněk. V závěru věnujeme ještě hodně pozornosti vztahům a vztahovým dovednostem.

V příštím příspěvku se podíváme k deváťákům.