Moje cesta na svět

Základní informace o lekci

Úroveň provádění: všeobecná prevence

Oblast zaměření: specifická prevence, prevence sexuálního rizikového chování

Cílová skupina: děti mladšího školního věku (3.a 4.ročník ZŠ), nezasažená populace bez výrazné zdravotně – sociální zátěže

Forma: interaktivní, metody prožitkové výuky

Časová dotace: 2 x 45min

Východiska

Přirozená zvědavost děti vede ke zkoumání otázky, jak jsme vznikli, kde jsme se tu vzali. Současně mají děti někdy skrze média přístup k informacím, které nemusí být přiměřené jejich vývoji, a mohou vést k vytváření nezdravých a zmatených představ o intimních otázkách života.

Rodina a školní preventivní programy jsou v těchto tématech dobrými zdroji přiměřených a jasných informací.

Lekce může být vhodným doplňkem v edukačním působení a je určena pro mladší školní věk. Navazuje na témata v předmětu Člověk a jeho svět.

Popis lekce

V první části lekce se žáci přiměřeně věku věnují biologickým rodičům a jejich vztahu, a seznamují se s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem.

Celá lekce probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit, prožít a upevnit.

Lekce Moje cesta na svět je první lekcí z komplexního programu PRO ŽIVOT. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.

Cíle lekce

  • Žáci vypátrají informace o svém narození (detektivní úkol před lekcí + aktivita s úkolem na začátku lekce)
  • Žáci zkoumají, jak si rodiče projevují, že se mají rádi, a vyvodí si význam slova sex.
  • Žáci zjistí, jak biologicky vzniká lidský život,  při aktivitě se zipem si představí princip spojení genetických sad při početí.
  • Žáci objevují při práci s modely jednotlivé etapy prenatálního vývoje dítěte, a vyjmenují rizikové látky, které v těhotenství škodí.
  • Žáci si při aktivitě vyzkoušejí pocity těhotné ženy na konci těhotenství – zavazování tkaničky s aktovkou na břiše apod.
  • Žáci chápou, jak se při porodu dostali z těla maminky ven.
  • V závěru lekce jsou žáci schopni odpovědět na otázky: „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?“

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.