Back to Top
   

Jak si stěžovat

  1. Objednavatel, klient cílové skupiny i jeho zákonný zástupce mají právo podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb z obsahových, metodických, organizačních i jiných důvodů, při porušení profesionálního přístupu či překročení etické hranice.
  2. Stížnost je možné podat osobně kterémukoliv lektorovi či vedoucímu zaměstnanci Poskytovatele, telefonicky na tel. 776449232, elektronicky na info@niz.cz nebo písemně na adresu Poskytovatele.
  3. Stížnost Objednavatel vyhodnotí a do 14 dní prokazatelně informuje stěžovatele o jeho zjištěních a případných možnostech řešení.
  4. Pokud nedojde ke shodě, má objednavatel možnost obrátit se se stížností také na zakladatele Poskytovatele či certifikační orgán, případně přímo na MŠMT.
  5. Objednavatel má povinnost předat Poskytovateli stížnost, kterou obdržel od účastníků PP nebo jejich zákonných zástupců.
  6. Každá stížnost ze strany žáků je následně projednána s vedoucím PP, je o ní sepsán zápis, který je po konzultaci založen a archivován ve složce k tomu určené.
  7. Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnost nemusí být brán zřetel. Zápisy o stížnostech slouží jako podklady k poradám, supervizním a garančním setkáním a ke zkvalitňování poskytovaných služeb.