Čerstvé zprávy ze škol

Březen utekl jako voda, jaro nás překvapilo nezvykle brzy a tak jsou cesty na preventivní programy příjemnější.

Tentokrát zamíříme do Otovic na lekci Nečekané těhotenství.

A nahlédneme i do několika učitelských dotazníků z poslední doby:

ZŠ Zbiroh (9. ročník): Žáci byli do besedy vtaženi, nebáli se vyjadřovat svůj názor, komunikovat. Lektorka byla úžasná, skvěle se žáky komunikovala, vše bylo názorné. K programu nemám žádné připomínky.

ZŠ Radnice (4. ročník): Žáci se aktivně zapojovali do programu, s velkým zájmem sledovali lektorku. Naprosto přirozeně se děti seznámily s prenatálním obdobím pod vedením paní lektorky. Oceňuji profesionalitu, názornost.

ZŠ Cheb (5. ročník): Lektorka se žáky velmi dobře komunikovala, zaujala je. Líbil se mi přístup adekvátní věku.

ZŠ Horažďovice, Komenského (9. ročník): Moc dobrá práce, komunikace lektora, způsob podání tématu, zapojení třídy, praktické ukázky. 


Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.