Značka spolehlivosti

Máme velkou radost, že jsme na konci roku 2023 stali držiteli Značky spolehlivosti.

Značku uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací za základě rozhodnutí rady složené z nezávislých odborníků. Poskytuje dárcům informace o tom, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá na plnění svých veřejně prospěšných činností a služeb.

Po získání Certifikátu odborné způsobilosti pro programy všeobecné primární prevence v roce 2018, je to další ocenění kvality naší práce.

Chceme a usilujeme dělat naši práci dobře, odborně a transparentně.

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.