Miluji chvíle, kdy žáky téma vtáhne natolik, že přestanu učit já je, ale oni diskutují a učí se sami. Často některé dítě při takové diskuzi se spolužáky prožije Aha efekt.

To se stalo zrovna dnes v jedné vesnické škole za Plzní. Položila jsem jim otázku: Kdy začal tvůj život? Chvilku přemýšleli a pak se začali hlásit s odpověďmi: „Když jsem začal dýchat.“ „ Když moje máma poprvé ucítila pohyby.“ „ Když jsem začal dělat parkur.“ „Když spermie vlítla do vajíčka.“ Požádala jsem ostatní děti, ať si stoupnou k tomu, jehož názor je jim nejbližší a tak vznikly čtyři skupinky. Úkolem těchto skupinek bylo přesvědčit ostatní o své pravdě a vznikla úžasná diskuze. Jeden chlapec byl tak vášnivě zabrán do obhajování svého názoru, že si stoupl na židličku a gestikuloval rukama jako řečník na stupínku: „ Přece když se poprvé nadechneš, tak začínáš žít. Bez dýchání byste nežili!!! Takže život začíná po porodu, když začneš dejchat!!!“ Jedna holčička zareagovala úplně klidně a řekla: „To je pravda, ale dýchal jsi přeci už v břiše – tou šňůrou.“ Chlapec se zarazil, řekl: „Aha, no jo vlastně…“ slezl dolů a za chvilku jsem viděla, že přešel k ní do skupinky a pak stejně nadšeně obhajoval svůj nově objevený názor. Ne všechny třídy dokážou tak konstruktivně komunikovat, ale tyto děti jsem musela opravdu pochválit, byly šikovnější než mnozí dospělí.

Jana Řezníčková

Aha efekt (někdy též i aha zážitek, v angloamerické literatuře známý též jako Eureka effect, v německé pak pod označením Aha-Erlebnis) je psychologické pojmenování momentu náhlého pochopení dříve nesrozumitelného problému a úkolu vhledem.