PostHeaderIcon Výukový program Moje cesta na svět

- výchovně vzdělávací program určený žákům 3. a 4. tříd základní školy, který citlivě otvírá téma narození člověka.

Naše děti mají bohužel skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji a stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života. Naším cílem je dát dětem bezpečný prostor pro kladení otázek a pomoci jim zorientovat se v této problematice úměrně věku.

 

Zařazení do RVP

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Tématický okruh: Člověk a jeho zdraví

Cílová skupina – žáci 3. a 4. Tříd

Časové rozvržení v rámci tematického plánu – doporučujeme 2.pololetí 3. třídy nebo 1. pololetí 4.třídy.

Cíle: Žák zná základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy. Orientuje se v základních otázkách vývoje dítěte před narozením a při jeho příchodu na svět. Kromě seznámení žáků s biologickou stránkou problematiky si program klade za cíl i ukázat význam citově protepleného prostředí vytvořeného vztahem rodičů pro příchod dítěte na svět.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Forma výuky: beseda, skupinová práce, práce dvojic

Ohlasy na přednášky

„Hodnotím přednášku jako přínosnou. Výstup lektorky byl profesionální a motivující.“

ZŠ Zárečná, Tachov, 10/2010

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!