PostHeaderIcon Vize

Národní iniciativa pro život má za cíl napomáhat ochraně základního lidského práva, tj. práva na život od okamžiku početí až do přirozené smrti a to

  • poskytováním informací o prenatálním vývoji člověka a
  • o negativních důsledcích umělého ukončení těhotenství
  • organizováním přednášek a odborných seminářů
  • vydáváním odborných materiálů
  • distribucí odborné literatury a audiovizuuálních materiálů

Společnost je řízena správní radou a je otevřená pro každého bez ohledu na jeho politické nebo náboženské přesvědčení.

NIŽ spolupracuje s dalšími společnostmi se stejným zaměřením v České republice i ve světě, obecně řazené k pro-life hnutí.

Ohlasy na přednášky

„Průběh a vedení přednášky je velice příjemné, vstřícné a citlivé. Žáci se zaujetím sledovali a reagovali.“

ZŠ Nerudova, České Budějovice, 3/2011

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!