PostHeaderIcon Poradna pro život

tel: 776 449 232

mail: poradna@niz.cz

poradkyně: Jita Kultová 

Poradna pro život poskytuje pomoc mladým ženám a dívkám
a nejen jim, pokud se ocitly v situaci, s níž si nevědí rady:

  • neplánované těhotenství,

  • těhotenství nezletilých,

  • postabortivní syndrom,

  • otázky kolem antikoncepčních metod,

  • problematika vztahů s vrstevníky,

  • problematika mezigeneračních vztahů apod.

     

  •  

Poradna nabízí krizovou intervenci, sociální poradenství nebo jen možnost si popovídat a své starosti sdílet. Zprostředkuje kontakt na odborná a poradenská centra a azylové domy.

Ohlasy na přednášky

"Velice pěkná, zajímavá přednáška. Každý rok přednášku zařazujeme do 8. tř., takže ji projdou všichni žáci naší školy. "

13. ZŠ Plzeň, 5/2004

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!