PostHeaderIcon Ohlasy vyučujících na přednášku


„Přednáška byla profesionálně vedená, se všemi didaktickými náležitostmi. Odborně byla na požadované úrovni. Přednáška je součástí preventivního plánu školy, počítáme s ní i pro další ročníky.“
Církevní gymnázium, Plzeň, 6/2012

„Zajímavá přednáška, žáci pozorní, lektorka seznámila žáky poutavou formou s prenatálním vývojem, antikoncepčními metodami. Spokojenost na straně žáků i vyučujících.“
ZŠ Město Touškov, 6/2012

„Jsem velmi spokojena. S programem mám již zkušenost z loňského školního roku. Způsob zpracování uvedeného tématu a práci lektorky se žáky hodnotím kladně. Lektorka se dokázala přizpůsobit výkladem i v rozhovorech žákům dvou výrazně odlišných tříd, je skvěle pohotová. Program splnil mé očekávání. Za všechny zúčastněné žáky i kantory děkuji.“
ZŠ Čapkova, Klatovy, 10/2011

„Dojem vynikající (já i zúčastnění kolegové), přednáška je podána velmi zajímavě, přiměřeně věku žáků, má u nich dobrý ohlas.“
ZŠ Míru, Rokycany, 11/2011

„Přednáška je promyšlená, systematická, přiměřená věku žáků, plná informací, možnost vytvářet si vlastní názor – nic není vnucováno.“
ZŠ Dobřany, 4/2011

„Průběh a vedení přednášky je velice příjemné, vstřícné a citlivé. Žáci se zaujetím sledovali a reagovali.“
ZŠ Nerudova, České Budějovice, 3/2011

„Dojem výborný, přínos pro studenty i pro mě jako kantora.“
Gymnázium Tachov, 3/2011

„Velmi pozitivní dojem. Téma přednášky i následné diskuse bylo vhodně zpracované, výborně připravené. Oceňuji příjemné vystupování přednášející a pohotové reakce na dotazy posluchačů.“
ZŠ Čapkova, Klatovy, 11/2010

„Hodnotím přednášku jako přínosnou. Výstup lektorky byl profesionální a motivující.“
ZŠ Zárečná, Tachov, 10/2010

„Velice přínosná zajímavá přednáška.“
ZŠ, Plzeň, 6/2010

„Velice pozitivní dojem, velký přínos pro žáky. Doplnění učiva přírodopisu 8. ročníku. Zajímavé, srozumitelné.“
Benešova škola, Plzeň, 5/2010

„Výborný dojem, mě se moc líbí způsob předávání tak intimních informací“
ZŠ M.Luthera, Plzeň, 6/2010

„Výborně zasvětila žáky do této oblasti.“
ZŠ Blížejov, 1/2010

„Výborně připravená, pěkné názorné pomůcky, žáci byli výkladem zaujati.“
ZŠ Dolní Bělá, 3/2010

„Velmi pěkné, žáci vydrželi poslouchat, reagovali, ocenili smysl pro humor, otevřenost. Doporučuji.“
ZŠ Velhartice, 12/2009

„Velmi dobrý dojem – poutavý výklad, zapojení dětí do diskuse, okamžité reakce na případné připomínky a vstupy dětí.“
ZŠ Chotěšov, 11/2009

„Velmi dobrý dojem. Přednáška byla pro žáky zajímavá, zpracovaná vtipnou formou. Zaujala je.“
ZŠ Mýto, 11/2009

„Téma připravené, odbornost, měla spád. Lidský přístup.“
ZŠ Dobřany, 12/2009

„Výborný, vynikající. Všechno bylo na profesionální úrovni, odpovídalo věkové skupině dětí.“
ZŠ Kolinec, 11/2009

„Dojem mám ten nejlepší. Protože jsem učitel, dávám jedničku s hvězdičkou. Srozumitelné, poutavé, přiměřené věku, získání důvěry žáků.
ZŠ Stod, 11/2009

„Kvalita výborná – spontánní, přizpůsobené věku žáků, důraz na zodpovědné chování, kvantitou přiměřené.“
ZŠ Hrádek u Rokycan, 10/2009

"Odborně vedená přednáška, dobře přizpůsobená věku dětí.."
2.ZŠ Plzeň, 2/2009

"Celkový dojem velmi dobrý, přednáška byla poutavá, přiměřená věku dětí. Děti přednášku hodnotily vysokými známkami."
ZŠ Kdyně 11/2008

"Velice kladný dojem. Děti byly spokojené, přednáška je velice zaujala. Chápou důležitost antikoncepce."
ZŠ Stod 11/2008

"Výborný dojem, navázání důvěry, zajímavý výklad, pomůcky, příklady."
ZŠ Chotěšov, 10/2008

"Velmi příjemný a přátelský přístup lektorky děti zaujal."
Masarykova ZŠ Klatovy, 12/2008

"Přednášku hodnotím velice kladně, zaujalo mě množství pomůcek, svižné vedení přednášky a videoukázky.Uvítali jsme tuto besedu, děti měly spoustu dotazů."
ZŠ Zbůch, 11/2008

"Přednáška byla pečlivě připravena, vyhovovala žákům, doplnila výuku."
ZŠ Polepy, 3/2008

"Velice dobrý dojem, přednáška byla poutavá, žáky zaujala."
ZŠ Štětí, 11/2007

"Pozitivní dojem, přednáška se líbila dětem i vyučujícím."
Masarykova ZŠ Klatovy, 10/2007

"Přednáška žáky velmi zaujala."
ZŠ Vejprnice 11/2007

"Přednáška byla vedena velice zajímavým způsobem, přiměřená věku žáků, posluchače zaujala."
ZŠ Štěnovice, 11/2006

"Téma přednášky bylo pro děti zajímavé a vyčerpávajícím způsobem probráno. Beseda byla dobře systematicky členěna, metoda byla adekvátní k věku dětí, atmosféra velice pěkná."
31. ZŠ Plzeň, 2/2007

"Můj osobní dojem je velmi dobrý. Přednáška byla vedena srozumitelnou a zajímavou formou."
ZŠ Dolní Bělá 4/2007

"Přátelský a milý přístup otevřel přístup k dětem. Téma bylo zpracováno výborně. "
ZŠ M. Luthera Plzeň, 1/2006

"Děvčatům se přednáška velmi líbila, reakce z jejich strany byla kladná. Dozvěděla se spoustu nových informací důležitých pro život."
ZŠ Nezvěstice, 1/2006

"Přednášku hodnotím velmi kladně, byla zvolena velmi vhodná forma vysvětlení problematiky. "
Bolevecká ZŠ Plzeň, 1/2006

"Přednáška vedena přiměřeně věku dětí, zajímavou a pro děti přijatelnou, vtipnou formou."
25. ZŠ Plzeň, 6/2004

"Přednáška mne zaujala, byla velice pečlivě připravena, žáci se nenudili.Dětem se velice líbila, spoustu si toho zapamatovaly."
ZŠ Heřmanova Huť, 11/2003

"Velmi dobrý dojem, přednáška měla systém, přednášející operativně reagovala na dotazy žáků."
SOU potravinářské, Jílové u Prahy, 6/2004

"Velmi pěkně připraveno, jasný a přehledný výklad doplněný pěknými názornými pomůckami."
ZŠ Sušice, 1/2004

"Velmi pěkný přístup přednášející k dětem, příjemné vystupování, připravené téma - časové i obsahové rozvržení."
31.ZŠ Plzeň, 2/2004

"Velmi dobrý dojem. Téma bylo vhodně zpracováno a srozumitelnou formou podáno žákům. Paní Kultové se podařilo od začátku žáky zaujmout a navázat s nimi pozitivní kontakt. Považuji přednášku po všech stránkách za vyhovující."
16. ZŠ Plzeň, 5/2004

"Velice pěkná, zajímavá přednáška. Každý rok přednášku zařazujeme do 8. tř., takže ji projdou všichni žáci naší školy. "
13. ZŠ Plzeň, 5/2004

"Velmi dobrý dojem, přednáška byla podána živou, zábavnou formou, byla srozumitelná."
1.ZŠ Plzeň, 5/2004

"Přednáška byla zajímavá, názorné ukázky, poučná."
ZŠ Nepomuk, 2/2004

"Mám velmi příznivý dojem - citlivý a lidský přístup lektorky k této problematice je výjimečný."
2.ZŠ Plzeň, 6/2003

"Velmi kladný přínos. Žáci si uvědomili některé souvislosti v lidském, partnerském a nepřímo rodinném prostředí. Získali větší nadhled na tyto otázky."
Benešova ZŠ Plzeň, 6/2003

Ohlasy na přednášky

"Velice kladný dojem. Děti byly spokojené, přednáška je velice zaujala. Chápou důležitost antikoncepce."

ZŠ Stod 11/2008

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!