PostHeaderIcon Kdy začíná život?

Tuto otázku si kladly celé generace politiků, filozofů, i obyčejných lidí. Někteří se domnívali, že život začíná po porodu, někteří, že v okamžiku, kdy začne tlouci srdce. Pravdou je, že žádné náboženství, filozofie ani ideologie nemohou dát na tuto otázku uspokojivou odpověď. Tu nám poskytne pouze věda. Díky jejím poznatkům z poměrně nedávné doby, kdy se podařilo ultrazvukem a ostatními prostředky monitorovat nenarozený život, můžeme s naprostou jistotou odpovědět, aniž bychom se nechali ovlivnit jakýmikoliv předsudky: Život začíná početím.

*

Ve chvíli, kdy mužská spermie pronikne do ženského vajíčka, aby společně vytvořily samostatnou buňku, je rozhodnuto o pohlaví dítěte, barvě očí a dokonce i velikosti nohou. Postaral se o to genetický kód, který je uložen do 46 lidských chromozomů. Všechny důležité informace jsou již zakódovány. Každý člověk vzniká jako samostatná buňka. Kromě kyslíku a výživy se k němu nikdy nic nepřidá. Pokud není tento proces nějakým nežádoucím způsobem ukončen, stráví dítě 9 měsíců v děloze své matky a desetiletí života mimo ni. Porodem nedochází k něčemu magickému, dítě pouze změní místo svého pobytu. Početím tedy vzniká zcela unikátní osobnost, která nikdy předtím neexistovala a nebude existovat ani nikdy potom.

3 týdny po oplodnění začíná pracovat srdce, které pumpuje krev (jejíž krevní skupina se často liší od matčiny) ve vlastním krevním oběhu. Dítě tedy není součástí matčina těla.

 

V 6 týdnech se již dají zachytit první mozkové impulsy. Je to stejný druh měření (EEG), s jehož pomocí se zjišťuje, zda pacient ještě žije, nebo je mrtev. Tyto impulsy jsou spolu s tlukotem srdce nezvratným důkazem toho, že dítě je živé.

Osmi týdenní človíček již může uchopit předmět, který je mu vložen do ruky.

Když je dítě 11 týdnů staré, je velmi citlivé na bolest, vnímá hluk apod. Všechny životně důležité systémy fungují. Dítě má oční víčka, nehty, otisky prstů... Již hotové tělíčko teď poroste až do okamžiku porodu. Neexistuje žádný mezník, kdy by se dítě v matčině děloze stávalo člověkem. Člověk je člověkem od početí.

Z uvedeného jasně vyplývá, že při umělém ukončení těhotenství se nejedná o odstranění změti buněk nebo jakéhosi beztvarého chuchvalce, jde o člověka, ne o hmotu. Vidíme tedy, že umělý potrat není zdaleka tak nevinná a bezpečná záležitost, jak by se mohlo zdát. Každý potrat včetně tzv. „miniinterrupce“ zastavuje tlukoucí srdce. Dítě při tomto zákroku umírá, aniž by mělo sebemenší šanci rozhodnout o svém bytí. Umělý potrat není stoprocentně bezpečný ani pro matku.

*

V České republice se potrat za normálních okolností provádí až do dvanáctého týdne těhotenství. Nejběžněji používanou metodou je tzv. odsávací meotda. Výkonná sací roura vakuové pumpy je vsunuta do ženské dělohy, tou je tělo dítěte roztrháno a hadicí odtékají části těla ven. Jak víme, dítě cítí bolest. Jeho život je ukončen. Pro matky nese interrupce nebezpečí perforace dělohy, infekcí, krvácení, sterility nebo mimoděložních těhotenství, nemluvě o psychických problémech, které postihují 80 % žen a které v mnoha případech setrvávají i mnoho let po umělém ukončení těhotenství.

V naší zemi bylo jen za rok 2007 uskutečněno 25 414 umělých potratů. 25 414 lidí nedostalo příležitost se narodit. Statistiky OSN hovoří o šedesáti miliónech obětí umělého potratu ročně. Za jeden jediný rok tak zemře při umělém potratu více lidí, než zemřelo za obě světové války dohromady.

*

Častým argumentem pro oprávněnost umělých potratů jsou těhotenství po znásilnění, incestu, nebo těhotenství, která ohrožují zdraví matky a dítěte. To jsou bezesporu vážné případy, které se nesnažíme nijak zlehčovat. Skutečností však zůstává, že všechny uvedené okolnosti dohromady netvoří ani 7% v celkovém počtu umělých potratů. 93% potratů se provádí z tzv. ekonomických důvodů, kdy si nejčastěji rodiče nemohou, nebo spíše nechtějí dovolit další dítě.

Současně s tím existují tisíce manželských párů, které by dítě s radostí adoptovaly.

*

Ve světle popsaných faktů nám nezbývá, než položit druhou otázku: Je každý lidský život hoden ochrany? Listina základních lidských práv a svobod prohlašuje: „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ (čl.6, odst.1) Dítě je před narozením živé, porodem se mění pouze místo, ve kterém se nachází. Stejné dítě, které je po porodu všemožně chráněno a opatrováno, může být několik týdnů před porodem zcela legálně usmrceno. Mateřské lůno se paradoxně stává tím nejnebezpečnějším místem, kde se může člověk nacházet. Domníváme se, že při umělém potratu dochází k diskriminaci bezbranného člověka na základě jeho věku. Kdo může zaručit, že podobný přístup nebude uplatňován vůči lidem přestárlým, těžce nemocným nebo příslušníkům jiné rasy?

Každý lidský život je vzácný a každý člověk má právo na život. Nám bylo umožněno se narodit. Avšak právě v tomto okamžiku možná umírá několik lidí, kterým bylo toto nejzákladnější právo upřeno.

*

Těhotné matky si zaslouží naši upřímnou a láskyplnou pozornost, péči a podporu. Vždyť v sobě nosí nový život. Pro ženu neexistuje nic přirozenějšího než mateřství. Tak tedy milujme a chraňme je oba. Maminku i její dítě.

 

Ohlasy na přednášky

"Velmi dobrý dojem, přednáška měla systém, přednášející operativně reagovala na dotazy žáků."

SOU potravinářské, Jílové u Prahy, 6/2004

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!